W tym tygodniu… (15-21 lutego) | This week… (15-21st February)

Szawua Tow! W tym tygodniu zapraszamy na dwa wykady, konwersacje z jzyka hebrajskiego i szabat z Rabin Tany Segal. Shavua Tov! This week we have a rich educational program with two lectures, hebrew conversation classes and of course Shabbat with Rabbi Tanya Segal. Zapraszamy!!! Konwersacje z języka hebrajskiego Wtorek 17-02-2009, g.18:30, ul. felicjanek 4, Massolit Books & Caffe Konwersacje z Języka Hebrajskiego z Rabin Tanyą Segal Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Hebrew conversation class Tuseday 17-02-2009, 6.30 p.m. , ul. felicjanek 4, Massolit Books & Caffe Hebbrew Conversation class with Rabbi Tanya…

Read More