W tym tygodniu… (15-21 lutego) | This week… (15-21st February)

Szawua Tow!

W tym tygodniu zapraszamy na dwa wykady, konwersacje z jzyka hebrajskiego i szabat z Rabin Tany Segal.

Shavua Tov!

This week we have a rich educational program with two lectures, hebrew conversation classes and of course Shabbat with Rabbi Tanya Segal.

Zapraszamy!!!


Konwersacje z języka hebrajskiego
Wtorek 17-02-2009, g.18:30, ul. felicjanek 4, Massolit Books & Caffe

Konwersacje z Języka Hebrajskiego z Rabin Tanyą Segal

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Hebrew conversation class
Tuseday 17-02-2009, 6.30 p.m. , ul. felicjanek 4, Massolit Books & Caffe

Hebbrew Conversation class with Rabbi Tanya Segal


Everyone is welcome!


Żydowski Mistycyzm: „Podstawowe odniesienia do tekstow Biblijnych”
Środa 18-02-2009, g.17:00, ul.  Dajwór 18, Muzeum Galicja

Zapraszamy na serię wykładów z Rabin Tanya Segal pt. Wprowadzenie do Żydowskiego Mistycyzmu, Kabały i elementów teatralnych w midraszach z Księgi Blasku. W każdą trzecią środę o 17.00 w Muzeum Galicja.

Jewish Mysticism: „The Textual Base in the Bible
Wednesday 18-02-2009, 5 p.m. , ul.  Dajwór 18, Muzeum Galicja

An introduction to Jewish Mysticism, Kabbalah, and the theatrical elements of midrashim in the book of Zohar with Rabbi Tanya Segal. Every third Wednesday in Galicia Jewish Museum.

Wprowadzenie do Judaizmu: „Królowie Izraela w Biblii”
Czwartek 19-02-2009, g.18:00, ul. Miodowa 24, Jewish Community Center

Zapraszamy na serię wykładów

z Rabin Tanyą Segal pt. „Wstęp do Judaizmu” co dwa tygodnie czwartek. W tym tygodniu temat wykładu: „Królowie Izraela w Biblii”

Introduction to Judaism: „Kings of Israel in the Bible
Thursday 19-02-2009, 6 p.m., ul. Miodowa 24, Jewish Community Center


Introduction to Judaism with Rabbi Tanya Segal, every two weeks on Thursday. This thursday

„Kings of Israel in the Bible.


Szabat na ul. Meiselsa
Piątek 20-02-2009, g.19:00, Mieszkanie przy ul. Meiselsa.

Zapraszamy na wieczór szabatowy z Rabin Tanya Segal, w mieszkaniu przy ulicy Meiselsa. Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie na adres kontakt@beitkrakow.org lub bezpośrednio z Rabin Tanyą pod numerem 510 091 703. |

Shabbat on Meiselsa
Friday 20-02-2009, 7 p.m., Rabbi’s flat on ul. Meiselsa.

We would like to invite you to a shabbat at Rabbi’s flat, on Meiselsa street at 7pm. If you’d like to come please send an email to kontakt@beitkrakow.org or speak directly with Rabbi Tanya at 510 091 703.

Hawdala na ul. Meiselsa
Sobota 21-02-2009, g.19:00, Mieszkanie przy ul. Meiselsa.


Zapraszamy też na Hawdalę na ul. Meiselsa, w każdą sobotę o godzinie 19.00. Będzie poczęstunek: wino i ciastka.

Havdallah on Meiselsa
Saturday 21-02-2009, 7 p.m.,
Rabbi’s flat on ul. Meiselsa.


We also would like to let you know that you are invited to Havdallah on Meiselsa street, every Saturday at 7 pm. Cookies and wine will be served.

Zapraszamy!!!

Podobne Wpisy | Related posts