Simchat Tora

Simchat Tora | Simchat Torah 09-10-2009 (Piątek| Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Przyłącz się do powitania Szabatu i radosnego świętowania z okazji Simchat Tora. Przed nabożeństwem szabatowym zapraszamy na warsztaty tańca izraelskiego. Nie przegap wspaniałej okazji do nauki, świętowania i dobrej zabawy. | Welcome Shabbat and join us for a uniquely joyous celebration of Simchat Tora. Before the service we invite yout to Israeli Dance workshops. Don’t miss this opoortunity of study, celebration and fun. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Szabat i Sukkot | Shabbat and Succot

Szabat i Sukkot | Shabbat and Succot 02-10-2009 (Piątek| Friday), g. 19:30, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Zapraszamy na powitanie Szabatu oraz wspólne świętowanie i studiowanie podczas święta Sukkot. Po nabożeństwie spożyjemy lekki posiłek, w specjalnej Suce (namiocie), która powstanie w ogródku Muzeum. | Come to welcome Shabbat and celebrate and study with us the meaning of Succot. After the service we will have a light meal in the Succa, which will be risen in the garden of the Galicia Jewish Museum. Więcej informacji pod numerem: | More information…

Read More