Szabat i Sukkot | Shabbat and Succot

Szabat i Sukkot | Shabbat and Succot
02-10-2009 (Piątek| Friday), g. 19:30, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Zapraszamy na powitanie Szabatu oraz wspólne świętowanie i studiowanie podczas święta Sukkot. Po nabożeństwie spożyjemy lekki posiłek, w specjalnej Suce (namiocie), która powstanie w ogródku Muzeum. |

Come to welcome Shabbat and celebrate and study with us the meaning of Succot. After the service we will have a light meal in the Succa, which will be risen in the garden of the Galicia Jewish Museum.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Picard Sukka
Bernard Picard. Żydzi sefardyjscy podczas święta Sukkot.

Podobne Wpisy | Related posts