Wielkie Święta (Jamim Noraim) w Beit Kraków | High Holidays (Yamim Noraim) in Beit Kraków

St. Grocholski „Jom Kipur” 28.09.2011 (ŚRODA  | WEDNESDAY) Erew Rosh HaShana | Erev Rosh HaShana 19:30 – 22:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Nadchodzący rok 5772 powitamy szofarem, miodem i jabłkami aby był pełen istotnych i słodkich chwil. Zapraszamy do Żydowskiego Muzuem Galicja na świąteczne nabożeństwo które poprowadzi nasza Rabin Tanya Segal, świąteczne życzenia oraz świąteczną okrągłą chałę symbolizującą cykliczność czasu. Rosz HaSzana to Czas Szofaru, nawołującego nas do Teszuwy. To także Czas Pamięci o stworzeniu świata i naszych obowiązkach jako narodu wybranego. To wreszcie Czas Sądu bo w tym…

Read More