Nowa Edycja Kursu Konwersji | New Edition of the Conversion Course

Już wkrótce rozpocznie się trzecia edycja kursu „Wstęp do Judaizmu”, która będzie integralną częścią procesu konwersji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie emaila na adres  kontakt@beitkrakow.org celem umówienia spotkania z Rabin Tanyą Segal. Zajęcia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji poniżej. Termin pierwszych zajęć: 6 grudnia 2011. Więcej informacji na: https://www.beitkrakow.org/konwersja/ We are opening the subscriptions for the third edition of the „Introduction to Judaism” course, which is the integral part of the conversion process.  To register for the course please contact kontakt@beitkrakow.org in order to set up a personal meeting…

Read More

Limud Keszet 2011

W listopadzie tego roku odbędzie się już 3 edycja Limud Polska, jest to seria wykładów i spotkań społeczności żydowskiej w Polsce. Cieszymy się bardzo, że istnieje możliwość uczestniczenia w tego typu wydarzeniach, które pozwalają nam jako młodej społeczności rozwijać się wraz z innymi, podobnymi do nas ludźmi. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest Sztuka Żydowska, mamy nadzieję, że spotkania będą dla nas czasem „wymiany” wiedzy i doświadczeń w budowaniu nowoczesnej społeczności żydowskiej wyrastającej z wielowiekowej tradycji, kultury i sztuki. Limud odbędzie się w dniach 4-6 Listopada, w Józefowie pod Warszawą. Wszystkie osoby,…

Read More

Wielkie Święta (Jamim Noraim) w Beit Kraków | High Holidays (Yamim Noraim) in Beit Kraków

St. Grocholski „Jom Kipur” 28.09.2011 (ŚRODA  | WEDNESDAY) Erew Rosh HaShana | Erev Rosh HaShana 19:30 – 22:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Nadchodzący rok 5772 powitamy szofarem, miodem i jabłkami aby był pełen istotnych i słodkich chwil. Zapraszamy do Żydowskiego Muzuem Galicja na świąteczne nabożeństwo które poprowadzi nasza Rabin Tanya Segal, świąteczne życzenia oraz świąteczną okrągłą chałę symbolizującą cykliczność czasu. Rosz HaSzana to Czas Szofaru, nawołującego nas do Teszuwy. To także Czas Pamięci o stworzeniu świata i naszych obowiązkach jako narodu wybranego. To wreszcie Czas Sądu bo w tym…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

5.08.01 (Piątek | Friday),19:30 – 22:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 W tym tygodniu obchodzimy Szabat Hazon, czyli Szabat Wizji, poprzedzający święto Tisza B’Aw. Nazwa ta odnosi się do czytanej w tym tygodniu haftary -wizji Izajasza zniszczenia Świątyni (Izajasz 1:1-27). This week is Shabbat Hazon – Shabbat of Vision, preceeding Tisha B’Av. The name relates to the vision of Isaiah about the destruction of the Temple (Isaiah 1:1-27), which is the haftara reading for this week. Efraim Lilien „Izajasz”

Read More

Program Beit Kraków podczas 21. Festiwalu Kultury Żydowskiej | Beit Kraków events during the 21st Jewish Culture Festival in Kraków

[asection title=”24 czerwca (Piątek) godz. 20:30 – 22:00 | June 24th (Friday) at 8:30 pm – 22:00 pm”] Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. | Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will…

Read More

Szawuot w Beit Kraków | Shavuot in Beit Kraków

TIKKUN LEJL SZAWUOT Tikkun ha-neszama (Tikkun duszy) | Tikkun of the soul początek 20:30 JCC Kraków, Miodowa 24 20:30 – 22:00 (JCC Kraków, Miodowa 24) – Tikkun 1: Midrasz Aseret haDibrot (Midrasz, Dziesięć Przykazań | Ten Commandments Midrash) 22:15 – 23:00 (Cafe Młynek, pl. Wolnica 7) – Kabbalat Hag 23:00 – 00:00 (Cafe Młynek, pl. Wolnica 7) – Tikkun 2: Midrasz Rut w Księdze Zoharu | Midrash Ruth in the Book of Zohar 00:15 – 1:45 (Meiselsa 4) – Tikkun 3: Pojęcie duszy wg. Księgi Zoharu | The soul according…

Read More