Program Beit Kraków podczas 21. Festiwalu Kultury Żydowskiej | Beit Kraków events during the 21st Jewish Culture Festival in Kraków


[asection title=”24 czerwca (Piątek) godz. 20:30 – 22:00 | June 24th (Friday) at 8:30 pm – 22:00 pm”]

Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service
Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. |
Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will be lead by Rabbi Tanya Segal, first full-time female Rabbi in Poland.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji: | More information at: 510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

[asection_end][asection title=”30 czerwca (Czwartek) godz. 18:30 – 19:30 | June 30th (Thursday) at 6:30 pm – 7:30 pm”]

Teatr Midraszowy – Sztuka. W pięciu aktach | Midrash Theatre – Five (P)Arts

Najnowsza produkcja Teatru Midraszowego i imponująca kolaboracja wielu artystów związanych z Beit Kraków pod kierownictwem Rabin Tanji Segal. „Sztuka. W pięciu aktach” inspirowana tekstami Księgi Pięciu Megilot oraz pomysłami uczestników projektu Midrasz Lab. Stanowi próbę współczesnej interpretacji Pieśni nad Pieśniami za pomocą pięciu różnych języków sztuki.

The new production of the Midrash Theatre and an unprecedented collaboration of artists connected to Beit Kraków under the direction of Rabbi Tanya Segal. „Five (P)Arts” is inspired by the texts of Five Megilot and the work of the Midrash Lab participants. It is an attempt at an modern interpretation of the Song of Songs with five different languages of art.

TWÓRCY / CREATED BY

Reżyseria / Rabbi Tanya Segal / Directing

INTERPRETACJA (WSPÓŁCZESNE MIDRASZE) / ART MIDRASHIM (INTERPRETATION)
Taneczna / Magdalena Przybysz / Dance
Muzyczna / Boris Malkovsky / Music
Aktorska / Agnieszka Bała, Ishai Jacob / Drama
Filmowa / Elżbieta Schonfeld, Gabriela von Seltmann, Robert Ciodyk / Film
Fotograficzna / Anna Zakrzewska / Photo

Opracowanie graficzne / Agata Nowak, Magda Koralewska / Graphics & Set design

Asystent reżysera / Michał Pabian / Assistant director

PRZEDSTAWIENIE OPARTE NA KSIĘGACH PIĘCIU MEGILOT / BASED ON FIVE MEGILOT
Pieśn nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje, Kohelet, Księga Estery
Song of Songs, Book of Ruth, Book of Lamentations, Kohelet, Book of Esther

Produkcja / Midrash Theatre / Production

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

[asection_end][asection title=”30 czerwca (Czwartek) godz. 20:30 – 21:30 | June 30th (Thursday) at 8:30 pm – 9:30 pm”]

Teatr Midraszowy – Sztuka. W pięciu aktach | Midrash Theatre – Five (P)Arts

Najnowsza produkcja Teatru Midraszowego i imponująca kolaboracja wielu artystów związanych z Beit Kraków pod kierownictwem Rabin Tanji Segal. „Sztuka. W pięciu aktach” inspirowana tekstami Księgi Pięciu Megilot oraz pomysłami uczestników projektu Midrasz Lab. Stanowi próbę współczesnej interpretacji Pieśni nad Pieśniami za pomocą pięciu różnych języków sztuki.

The new production of the Midrash Theatre and an unprecedented collaboration of artists connected to Beit Kraków under the direction of Rabbi Tanya Segal. „Five (P)Arts” is inspired by the texts of Five Megilot and the work of the Midrash Lab participants. It is an attempt at an modern interpretation of the Song of Songs with five different languages of art.

TWÓRCY / CREATED BY

Reżyseria / Rabbi Tanya Segal / Directing

INTERPRETACJA (WSPÓŁCZESNE MIDRASZE) / ART MIDRASHIM (INTERPRETATION)
Taneczna / Magdalena Przybysz / Dance
Muzyczna / Boris Malkovsky / Music
Aktorska / Agnieszka Bała, Ishai Jacob / Drama
Filmowa / Elżbieta Schonfeld, Gabriela von Seltmann, Robert Ciodyk / Film
Fotograficzna / Anna Zakrzewska / Photo

Opracowanie graficzne / Agata Nowak, Magda Koralewska / Graphics & Set design

Asystent reżysera / Michał Pabian / Assistant director

PRZEDSTAWIENIE OPARTE NA KSIĘGACH PIĘCIU MEGILOT / BASED ON FIVE MEGILOT
Pieśn nad Pieśniami, Księga Rut, Lamentacje, Kohelet, Księga Estery
Song of Songs, Book of Ruth, Book of Lamentations, Kohelet, Book of Esther

Produkcja / Midrash Theatre / Production

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

[asection_end][asection title=”1 lipca (Piątek) godz. 18:00 – 19:00 | July 1st (Friday) at 6:00 pm – 7:00 pm”]

Teatr Midraszowy – Tajemnice Mojej Babci | Midrash Theatre – Mysteries of My Grandma

Spektakl Tajemnice Mojej Babci, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na prawdziwych historiach o poszukiwaniu swojej tożsamości, fragmentach ‘Księgi Zoharu’ oraz interakcję z wystawą ‘Ślady pamięci’.

Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko-żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień. Oprawę muzyczną przedstawienia stanowi występ nowatorskiego kompozytora i muzyka Borisa Malkovskiego. Występują: Patrycja Zywert i Agnieszka Bała.

The Mysteries of My Grandma production, directed by Rabbi Tanya Segal is based on true stories of search for one’s identity, fragments from the ‘Book of Zohar’ and the interaction with the ‘Traces of Memory’ exhibit.

Two actresses – two identites of the same person, both trying to deal with the complexity of the Polish-Jewish reality that flows from their memories. Starring Patrycja Zywert and Agnieszka Bała, featuring a stunning performance of a cutting-edge Israeli composer and musician Boris Malkovsky.

Więcej informacji o spektaklu | More information about the performance.

Bilety do nabycia w biurze Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz Żydowskim Muzeum Galicja w cenie 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), zniżka dla posiadaczy identyfikatorów festiwalowych. Rezerwacje i informacje: kontakt@beitkrakow.org.
Tickets may be purchased in the Jewish Culture Festival office and the Galicia Jewish Museum at 30 PLN (regular) and 20 PLN (concessions), discount for Festival Pass holders. Information and reservations: kontakt@beitkrakow.org.

[asection_end][asection title=”1 lipca (Piątek) godz. 20:30 – 22:00 | July 1st (Friday) at 8:30 pm – 10:00 pm „]

Kabalat Szabat – Powitanie Szabatu | Welcoming Shabbat – Reform service

Powitajmy wspólnie Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta Rabin na stałę mieszkająca w Polsce. |

Let’s welcome Shabbat together in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. The services will be lead by Rabbi Tanya Segal, first full-time female Rabbi in Poland.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji: | More information at: 510 091 703, kontakt@beitkrakow.org

[asection_end][asection title=”Organizatorzy | Organizers”]

Organizator: Beit Kraków | Organizer: Beit Krakow
bk_logo1

Przy realizacji programy mamy przyjemność współpracować z Żydowskim Muzeum Galicia | We are proud to work with the Galicia Jewish Museum in this year’s program realization.
logo_gjm_festival_0

Projekt Teatru Midraszowego jest w tym roku realizowany we współpracy z Festiwalem Kultury Żydowskiej | This year’s Midrash Theatre production is part of the Jewish Culture Festival in Krakow
logo_festival_festival_0

[asection_end][accordion_end]

Podobne Wpisy | Related posts