Szawuot w Beit Kraków | Shavuot in Beit Kraków

TIKKUN LEJL SZAWUOT Tikkun ha-neszama (Tikkun duszy) | Tikkun of the soul początek 20:30 JCC Kraków, Miodowa 24 20:30 – 22:00 (JCC Kraków, Miodowa 24) – Tikkun 1: Midrasz Aseret haDibrot (Midrasz, Dziesięć Przykazań | Ten Commandments Midrash) 22:15 – 23:00 (Cafe Młynek, pl. Wolnica 7) – Kabbalat Hag 23:00 – 00:00 (Cafe Młynek, pl. Wolnica 7) – Tikkun 2: Midrasz Rut w Księdze Zoharu | Midrash Ruth in the Book of Zohar 00:15 – 1:45 (Meiselsa 4) – Tikkun 3: Pojęcie duszy wg. Księgi Zoharu | The soul according…

Read More