Tisza B’Aw | Tisha B’Av

08.08.2011 (Poniedziałek | Monday), 19:00 – 22:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Częscią obchodów Tisza B’Aw będzie trzecia sesja edukacyjna, której przedmiotem będzie rola lamentacji (heb. kina) w żydowskiej tradycji. Podczas liturgii Tisza B’Aw będziemy czytać i studiować fragmenty Megilat Eikha, w kontekście znaczenia zniszczenia świątyni dla nas, Żydów w Polsce. The part of the Tisha B’Aw observance will be he third edu session, the subject of which will be the role of lamentations (heb. kina) in the Jewish tradition. During the erev Tisha B’Av we will read and study the fragments of Megilat…

Read More

Midrasz Lab: Megilat Eikha. Sesja Edukacyjna #2 | Midrash Lab: Megilat Eikha. Edu Session #2

07.08.2011 (Niedziela| Sunday), 18:30 – 20:30 Galeria Shalom, ul. Józefa 16 Przedmiotem drugiej sesji edukacyjnej będą komentarze oraz midrasze związane z Megilat Eikha: Rashi, Talmud (Sanhedrin, Moed Katan), Eikha Raba, Yalkut Shim’oni, „Midrash ha-neelam” z Księgi Zoharu. Projekt powstaje dzieki wsparciu Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel The subject of the second edu session will be the commentaries and midrashim connected with Megilat Eikha: Rashi, Talmud (Sanhedrin, Moed Katan), Eikha Raba, Yalkut Shim’oni, „Midrash ha-neelam” in The Book of Zohar. Project is supported by the…

Read More

Midrasz Lab: Megilat Eikha. Sesja Edukacyjna #1 | Midrash Lab: Megilat Eikha. Edu Session #1

07.08.2011 (Niedziela | Sunday), 16:00 – 18:00 Galeria Shalom, ul. Józefa 16 Zapraszamy na pierwszą sesję edukacyjną przygotowującą do kolejnego Midrasz Labu związanego ze Zwojem Eikha (Lamentacje). Przedmiotem sesji będzie historia powstania i struktura tekstu zwoju oraz wprowadzenie do jego treści. Projekt powstaje dzieki wsparciu Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel This Sunday we will hold the first in the series educational session leading up to the fourth Midrash Lab, connected with Megilat Eikha (Lamentations). The session will be dedicated to the origin and structure…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

5.08.01 (Piątek | Friday),19:30 – 22:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 W tym tygodniu obchodzimy Szabat Hazon, czyli Szabat Wizji, poprzedzający święto Tisza B’Aw. Nazwa ta odnosi się do czytanej w tym tygodniu haftary -wizji Izajasza zniszczenia Świątyni (Izajasz 1:1-27). This week is Shabbat Hazon – Shabbat of Vision, preceeding Tisha B’Av. The name relates to the vision of Isaiah about the destruction of the Temple (Isaiah 1:1-27), which is the haftara reading for this week. Efraim Lilien „Izajasz”

Read More