Midrasz Lab: Megilat Eikha. Sesja Edukacyjna #2 | Midrash Lab: Megilat Eikha. Edu Session #2

07.08.2011 (Niedziela| Sunday), 18:30 – 20:30
Galeria Shalom, ul. Józefa 16

Przedmiotem drugiej sesji edukacyjnej będą komentarze oraz midrasze związane z Megilat Eikha: Rashi, Talmud (Sanhedrin, Moed Katan), Eikha Raba, Yalkut Shim’oni, „Midrash ha-neelam” z Księgi Zoharu.

Projekt powstaje dzieki wsparciu Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel

The subject of the second edu session will be the commentaries and midrashim connected with Megilat Eikha: Rashi, Talmud (Sanhedrin, Moed Katan), Eikha Raba, Yalkut Shim’oni, „Midrash ha-neelam” in The Book of Zohar.

Project is supported by the L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel

Podobne Wpisy | Related posts