Midrasz Lab: Megilat Eikha. Sesja Edukacyjna #1 | Midrash Lab: Megilat Eikha. Edu Session #1

07.08.2011 (Niedziela | Sunday), 16:00 – 18:00
Galeria Shalom, ul. Józefa 16

Zapraszamy na pierwszą sesję edukacyjną przygotowującą do kolejnego Midrasz Labu związanego ze Zwojem Eikha (Lamentacje). Przedmiotem sesji będzie historia powstania i struktura tekstu zwoju oraz wprowadzenie do jego treści.

Projekt powstaje dzieki wsparciu Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel

This Sunday we will hold the first in the series educational session leading up to the fourth Midrash Lab, connected with Megilat Eikha (Lamentations). The session will be dedicated to the origin and structure of the text as well as the introduction to its content.

Project is supported by the L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel

Podobne Wpisy | Related posts