Tisza B’Aw | Tisha B’Av

08.08.2011 (Poniedziałek | Monday), 19:00 – 22:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Częscią obchodów Tisza B’Aw będzie trzecia sesja edukacyjna, której przedmiotem będzie rola lamentacji (heb. kina) w żydowskiej tradycji. Podczas liturgii Tisza B’Aw będziemy czytać i studiować fragmenty Megilat Eikha, w kontekście znaczenia zniszczenia świątyni dla nas, Żydów w Polsce.

The part of the Tisha B’Aw observance will be he third edu session, the subject of which will be the role of lamentations (heb. kina) in the Jewish tradition. During the erev Tisha B’Av we will read and study the fragments of Megilat Eikha in the context of the significance of the destruction of the Temple for us, Jews in Poland.


Projekt powstaje dzieki wsparciu Fundacji L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel | Project is supported by the L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel

Podobne Wpisy | Related posts