Wielkie Święta (Jamim Noraim) w Beit Kraków | High Holidays (Yamim Noraim) in Beit Kraków

St. Grocholski „Jom Kipur”

28.09.2011 (ŚRODA  | WEDNESDAY)

Erew Rosh HaShana | Erev Rosh HaShana
19:30 – 22:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Nadchodzący rok 5772 powitamy szofarem, miodem i jabłkami aby był pełen istotnych i słodkich chwil. Zapraszamy do Żydowskiego Muzuem Galicja na świąteczne nabożeństwo które poprowadzi nasza Rabin Tanya Segal, świąteczne życzenia oraz świąteczną okrągłą chałę symbolizującą cykliczność czasu.

Rosz HaSzana to Czas Szofaru, nawołującego nas do Teszuwy. To także Czas Pamięci o stworzeniu świata i naszych obowiązkach jako narodu wybranego. To wreszcie Czas Sądu bo w tym B-g, który jest Sędzią waży nasze losy w nadchodzącym roku.
Zapraszamy do Beit Kraków na pełne treści rozpoczęcie Nowego Roku i dziesięciu Dni Trwogi poprzedzających Yom Kippur.
We will welcome the upcoming year 5772 with the shofar, apples and honey in the hope that it will be full of meaningful and sweet moments. Join us in the Galicia Jewish Museum for the service lead by our Rabbi Tanya Segal, heartfelt wishes and the round chala symbolizing the cyclical nature of time.

Rosh HaShana is the Time of the Shofar, awakening us to the Teshuva. It is also the Time of Rememberance about the creation of the world and our responsibilities as G-d’s chosen people. It is the Time of Judgement when G-d as the Judge weighs our fate for the next year.

Join us in Beit Krakow for a meaningful beginning of the New Year and the ten Days of Awe preceeding Yom Kippur.

29.09.2011 (CZWARTEK | THURSDAY)

Szacharit Rosz HaSzana | Szacharit Rosh HaSzana
10:00
Cafe Młynek, pl. Wolnica 7

Na świąteczne nabożeństwo poranne zapraszamy na godz. 10 |

We will begin the morning service at 10 am.

29.09.2011 (CZWARTEK | THURSDAY)

Taszlich | Tashlich
18:00
ul. Meiselsa 4

Zapraszamy na Taszlich, symboliczne oczyszczenie z grzechów z minionego roku. Spotykamy się o 18.00, na ul. Meiselsa pod numerem 4 i wspólnie przejdziemy nad Wisłę, gdzie odbędzie się specjalna ceremonia. |

Join us for Tashlich, a symbolic casting off of sins from the previous year. We will meet at 6pm at Meiselsa 4 and walk together towards the river where the ceremony will take place.

30.09.2011 (PIĄTEK  | FRIDAY)

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
19:00 – 22:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Obchodzimy Szabat Szuwa, poprzedający Jom Kipur. Nazywany w ten sposób od pierwszych słów Haftary przeznaczonej na ten tydzień: „Powróć Izraelu do B-ga Twojego, bo upadłeś za swój grzech” (Hoszea 14:2). Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, a po nim zapraszamy na Kidusz.

We will observe Shabbat Shuva, Shabbat preceeding Yom Kippur. Its name comes from the first words of the Haftara for this week: „Return, O Israel, to the Lord your God, For you have fallen because of your sin.” (Hozea 14:2) The service will be led by Rabbi Tanya Segal and Kiddush will follow.

07.10.2011 (PIĄTEK  | FRIDAY)

Jom Kippur | Yom Kippur
Kol Nidre 19:00
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Szabat Szabatów rozpoczniemy tradycyjną modlitwą Kol Nidre. W Rosz HaSzana nasze losy na nadchodzący rok zostają zapisane a w Jom Kippur zostają zapieczętowane. Spędzimy ten dzień wspólnie na intensywnej refleksji i modlitwie abyśmy zostali zapieczętowani w Księdze Życia.
We will begin the Shabbat Shabbaton with reciting of the Kol Nidre. On Rosh HaShana it is written and on Yom Kippur our fate for the upcoming year is sealed. We will spend this day on reflection and prayer so that we may be sealed in the Book of Life.

08.10.2011 (SOBOTA | SATURDAY)

Szacharit Jom Kippur | Szacharit Yom Kippur
10:30
Galeria Shalom, ul. Józefa 16

17:00

ul. Meiselsa 4


Zapraszamy na świąteczne nabożeństwo poranne oraz wspólne studiowanie, które rozpoczniemy o godzinie 10.30.Po popołudniowej przerwie rozpoczniemy ponownie modlitwy oraz studiowanie na ul. Meisela 4. Zapraszamy o 17.00 na czytanie Księgi Jonasza, a następnie na Minchę, Jizkor i Neila.

Po modlitwach zapraszamy na posiłek na zakończenie postu.

Come to the morning service and study,  which will commence at 10.30am.

We will recommence the prayers in the afternoon. Come at 5.00pm for the reading of the book of Jonah followed by Mincha, Yizkor and Neilah. After the service we will have dinner together to break the fast.


Podobne Wpisy | Related posts