Szawuot w Beit Kraków | Shavuot in Beit Kraków

TIKKUN LEJL SZAWUOT
Tikkun ha-neszama (Tikkun duszy) | Tikkun of the soul

początek 20:30
JCC Kraków, Miodowa 24

20:30 – 22:00 (JCC Kraków, Miodowa 24) Tikkun 1: Midrasz Aseret haDibrot (Midrasz, Dziesięć Przykazań | Ten Commandments Midrash)

22:15 – 23:00 (Cafe Młynek, pl. Wolnica 7) – Kabbalat Hag

23:00 – 00:00 (Cafe Młynek, pl. Wolnica 7) Tikkun 2: Midrasz Rut w Księdze Zoharu | Midrash Ruth in the Book of Zohar

00:15 – 1:45 (Meiselsa 4) Tikkun 3: Pojęcie duszy wg. Księgi Zoharu | The soul according to the Book of Zohar

2:00 – 3:30 (Kazimierz) Tikkun 4: Spacer po Kazimierzu i Midrasz-Labowa burza mózgów (przynieście aparaty fotograficzne) | A walk around Kazimierz and Midrash Lab brainstorming (please bring your cameras)

3: 45 – 4:15 (Meiselsa 4) – Lekki posiłek | Light food

4:15 – 5:00 (Meiselsa 4) Tikkun 5: Midrash Ruth Zuta

5:15 – 5:30 (Meiselsa 4) – Kawa i Cola | Coffee and Cola

5:30 – 6:30 (Meiselsa 4) – Szacharit | Shacharit

Podobne Wpisy | Related posts