Samotne Tango i Dni Judaizmu z Beit Kraków | The Loney Tango and Days of Judaism with Beit Krakow

najbliższe wydarzenia | upcoming events     Dzień Judaizmu w Chmielniku | Day of Judaism in Chmielnik 16 stycznia 2015 (piątek)  | January 16th (Friday)  Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” (ul. Wspólna 13, Chmielnik) | Synagogue in Chmielnik (Wspólna St. 13, Chmielnik)  Ważnym – i pierwszym – punktem programu będzie debata pomiędzy księdzem katolickim i rabinem, dotycząca możliwości dialogu na płaszczyźnie religijnej. Na ten temat będą mówić i dyskutować: ks. dr Rafał Dudała z Kielc – diecezjalny duszpasterz akademicki i Rabin Tanya Segal. Więcej:http://swietokrzyskisztetl.pl/pl/wydarzenia/331,dzien_judaizmu_w____swietokrzyskim_sztetlu.html The Day of Judaism will open with a debate between Rabbi Tanya Segal and Priest Rafał Duda,…

Read More