Samotne Tango i Dni Judaizmu z Beit Kraków | The Loney Tango and Days of Judaism with Beit Krakow

najbliższe wydarzenia | upcoming events

 
 
Dzień Judaizmu w Chmielniku | Day of Judaism in Chmielnik
16 stycznia 2015 (piątek)  | January 16th (Friday) 
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” (ul. Wspólna 13, Chmielnik) | Synagogue in Chmielnik (Wspólna St. 13, Chmielnik)
 
Ważnym – i pierwszym – punktem programu będzie debata pomiędzy księdzem katolickim i rabinem, dotycząca możliwości dialogu na płaszczyźnie religijnej. Na ten temat będą mówić i dyskutować: ks. dr Rafał Dudała z Kielc – diecezjalny duszpasterz akademicki i Rabin Tanya Segal.

Więcej:
http://swietokrzyskisztetl.pl/pl/wydarzenia/331,dzien_judaizmu_w____swietokrzyskim_sztetlu.html

The Day of Judaism will open with a debate between Rabbi Tanya Segal and Priest Rafał Duda, concerning the possibilities and challenges of inter-faith dialogue in Poland.

 
szabat w Galicji | shabbat in Galicia
16 stycznia 2015 (piątek) g. 19.00 | January 16th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
 
 
szacharit & studiowanie parszy  | shacharit & Torah study
17 stycznia 2015 (sobota) g. 10.30 | December 17th (Saturday), 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór St. 14/16
 
 
 
hawdala / Dni Judaizmu w Krakowie | 
havdalah / Day of Judaism in Cracow
17 stycznia 2015 (sobota) g. 17.00 | December 17th (Saturday), 5.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
 
Na Hawdali będziemy gościć grupę studentów Uniwersytetu Opolskiego i księdza Stanisława Rabieja.

For Havdalah we will be joined by a group from the University of Opole under the leadership of priest Stanisław Rabiej.
 

 
Samotne Tango Wiery Gran | Lonely Tango of Vera Gran
18 stycznia 2015 (niedziela) g. 18.00 | January 18th (Sunday) 6.00 p.m.
Teatr Bez Rzędów (ul. Krakowska 13) | Teatr Bez Rzędów (Krakowska St. 13)
 
Rezerwacja biletow: na  stronie  teatru www.teatrbezrzedow.pl 

Tragiczna historia znakomitej polskiej śpiewacznki i muzy legendarnej Cafe Sztuka, działającej na terenie warszawskiego getta – Wiery Gran, po wojnie oskarżonej o kolaborację z gestapo. Spektakl dotyka zagadnienia jednej z najgroźniejszych skłonności ludzkiej natury – tendencji do plotek, w tradycji żydowskiej traktowanych na równi nawet ze zbrodnią. 

Realizacja | Credits

Wiera Gran – Agnieszka Bała
Władysław Szpilman – Michał Pal’ko
Scenografia | Set Design – Aga Nowak
Opracowanie dramaturgiczne | Dramaturgy – Tanya Segal i Agnieszka Bała
Koncepcja i Reżyseria | Concept and Direction – Rabin Tanya Segal
Tłumaczenie | Translation – Magda Koralewska, Barry Smerin
Produkcja | Production  Żydowski Teatr Midraszowy w Krakowie |
Jewish Midrash Theatre in Kraków

The Tragic story of Vera Gran, renown Polish singer and muse of the legendary Cafe Sztuka of the Warsaw Ghetto, who after the war was accused of collaborating with the Gestapo. The performance deals with one of the most damaging inclinations of human nature – the tendency for gossip, in Jewish tradion condsidered equal to murder.

Podobne Wpisy | Related posts