Chanuka 5775 w Beit Kraków | Chanukah 5775 at Beit Kraków

facebaner 

 

pierwsza świeczka  | first candle
Rozpoczniemy od zapalenia świateł Chanuki w naszej ulubionej Galerii Szalom | We wil start by lighting Channukah lights at our favourite art gallery – Galeria Szalom
 
16 grudnia 2014 (wtorek) g. 18.30 |
December 16th (Tuseday), 6.30 p.m.
ul. Galeria Szalom (ul. Józefa 16) |
Shalom Gallery (Józefa St. 16)
 

 

 
druga świeczka  | druga candle
Będziemy świętować drugi dzień Chanuki na imprezie urodzinowej Estery  |
We will celebrate the second day of Channukah at Estera’s birthday party

 
17 grudnia 2014 (środa) g. 19.00 |
December 17th (Wednesday), 7.00 p.m.
zaproszenia indywidualne |
by invitation only
 
 
trzecia świeczka  | third candle
Dołączymy do JCC na zapalenie świec chanukowych i na spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem  | We will join the members of JCC for candle lighting and meeting with the Chief Rabbi of Poland Michael Schudrich
 
18 grudnia 2014 (czwartek) |
December 18th (Thursday)
JCC (ul. Miodowa 24) g.20.15 | | 
JCC (Miodowa St. 24)  8.15 p.m.
 

 

czwarta świeczka  | forth candle
Czwarty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Kabalat Szabat  | 
We will begin the fourth day of Channukah by lighting the Channukiah in the Galicia Jewish Museum before Kabbalat Shabbat.
 
19 grudnia 2014 (piątek) 18.30 |
December 19th (Friday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

 

piąta świeczka  | fifth candle
„Samotne tango Wiery Gran” w przestrzeni Teatru Bez Rzędow |
„The Lonely Tango of Vera Gran” in the Krakow’s Teatr Bez Rzędów
 
20 grudnia 2014 (sobota) |
December 20th (Saturday)
Teatr Bez Rzędów (ul. Krakówska 13)
rezerwacje: http://www.teatrbezrzedow.pl/
 

 

 
szósta świeczka  | sixth candle
Na zapalenie świateł chanukowych w Synagodze Tempel dołączymy do Naczelnego Rabina Krakowa Eliezera Gurarego i członków Krakowskiej Gminy Żydowskiej |
We will light Channukah candles in the Temple Synagogue together with Rabbi Eliezer Gurary, Chief Rabbi of Kraków, and the members of Krakow Gmina (Jewish Community Council).
 
21 grudnia 2014 (niedziela) 16.00 |
December 21st (Sunday) 4.00 p.m.
Synagoga Tempel (ul. Miodowa 24) | The Temple Synagogue (Miodowa St. 24)
 

  

siódma świeczka  | seventh candle
Zapalimy światła chanukowe w JCC i zaśpiewamy piosenki chanukowe z Rabin Tanyą Segal | We will light Channukah canldes in the JCC and sing Channukah songs with Rabbi Tanya Segal
 
22 grudnia 2014 (poniedziałek) |
December 22nd (Monday)
JCC (ul. Miodowa 24) g.17.00 |
JCC (Miodowa St. 24)  5.00 p.m.

 


we-zot Chanuka – 
ósma świeczka  | 
ve-zot Chanukah – eight candle
Chanuka w Cafe Młynek  | Chanuka in Cafe Młynek
 
23 grudnia 2014 (wtorek) g. 18.00|
December 23rd (Monday) 6.00 p.m.
Cafe Młynek (pl. Wolnica 7) | 
Cafe Młynek (Wolnica sq. 7)

Podobne Wpisy | Related posts