Chanuka i nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków | Channukah & upcoming events at Beit Krakow

szabat szalom!

Już za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się Chanuka, będąca symbolem światła i odrodzenia. Przygotowując się do radosnych i refleksyjnych obchodów święta zapraszamy w najbliższą środę na zorganizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja panel dyskusyjny „Czas zmian: Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce 1989-2004-2014”. W panelu wezmą udział Tadeusz Jakubowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie), Jonathan Ornstein (JCC Krakow), dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Jakub Nowakowski (Żydowskie Muzeum Galicja) oraz z ramienia Beit Kraków – Estera Stopińska.

A w najbliższy piątek tradycyjnie zapraszamy na radosne, wspólne powitanie Szabatu w Żydowskim Muzeum Galicja, które poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Do zobaczenia w Beit Kraków!

 

unnamed

shabbat shalom!

In less then two weeks we will celebrate Channukah, which symbolizes light and renewal. In preparation for the joyous and meaningful celebration of the holiday, we encourage you to take part in the discussion organized by the Galicia Jewish Museum entitled: „Time of Change: The Renewal of Jewish life in Poland 1989-2004-2014”. The panel with be comprised of Mr. Tadeusz Jakubowicz (The Krakow Jewish Community Council), Jonathan Ornstein (JCC Krakow), prof. Edyta Gawron (Jagiellonian University), Jakub Nowakowski (Galicia Jewish Museum) and on behalf of Beit Krakow – Estera Stopińska.

And in the meantime please join us for a joyous celebration of the upcoming Shabbat in the Jewish Galcia Musuem. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

See you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
5 grudnia 2014 (piątek) g. 19.00 | December 4th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 
 
szacharit & studiowanie parszy  | shacharit & Torah study
6 grudnia 2014 (sobota) g. 10.30 | December 5th (Saturday), 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór St. 14/16
 
 
wstęp do Judaizmu | introduction to Judaism
10 grudnia 2014 (środa) g. 19.15 | December 10th (Wednesday) 7.15 p.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór St. 14/16
 
 
panel dyskusyjny „Czas zmian: Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce 1989-2004-2014” | discussion „Time of Change: The Renewal of Jewish life in Poland 1989-2004-2014”

Więcej informacji | More info: https://www.facebook.com/events/1510407225880974/?ref_newsfeed_story_type=regular  

10 grudnia 2014 (środa) g. 17.00 | December 10th (Wednesday) 5.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum

 

Podobne Wpisy | Related posts