Beit Kraków na 26. FKŻ w Krakowie | Beit Krakow on 26th JCF in Kraków

Zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia na 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie! | Join us for our events on 26th Jewish Culture Festival in Krakow! Dziękujemy Fundacji Żyd Niemalowany za patronat nad naszymi tegorocznymi wydarzeniami na FKŻ w Krakowie! Piątek, 24 czerwca 2016 | Friday June 24th g. 20.30 – 21.30 10.00 pm – 10.00 pm Muzyczny Szabat | Musical Shabbat Bilety / tickets: 35/45 PLN In Polish, English and Hebrew rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl ————- Sobota, 25 czerwca 2016 g. 21.00 – 22.30 9.00 pm – 10.30 pm Hawdala i Wieczór…

Read More

Tikkun Leil Szawuot z Rabin Tanyą Segal | Shavuot with Rabbi Tanya Segal

Zapraszamy na Tikkun Leil Szawuot z Rabin Tanyą Segal. Całonocne studiowanie (Midrasz Aseret HaDibrot) rozpoczniemy od Kidduszu (Kabalat Chag), 11 czerwca (sobota) o godzinie 21.00 w Galerii Szalom ul. Józefa 16. Szabat Szalom weChag Sameach! ————- Join us for Tikkun Leil Shavuot with Rabbi Tanya Segal.All night study (Midrash Aseret Ha Dibrot) we will start from Kiddush (Kabbalat Hag) at 9.00 p.m. in Galeria Szalom, Jozefa Street 16. Shabbat Shalom veHag Sameach!   Projekt Midrasz Lab 3  jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.  The Midrash Lab 3 project is realized by Beit Krakow…

Read More