Tisza B’Aw 5776 | Tisha B’Av 5776

„…Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni Opłakiwali święte mury Jeruzalem….” (A.Słonimski) „….Gone now are those little towns where the wind joined Biblical songs with Polish tunes and Slavic rue, Where old Jews in orchards in the shade of cherry trees Lamented for the holy walls of Jerusalem…” (A. Słonimski) [english below] Drodzy, Seredecznie zapraszamy na wieczór Tisza B’Aw Galeria Szalom, ul. Józefa 16, 13.08(sobota) g. 19.40 wieczór poezji i refleksji rozmów o zniszczeniu…

Read More