Tisza B’Aw 5776 | Tisha B’Av 5776

„…Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem….” (A.Słonimski)
„….Gone now are those little towns where the wind joined
Biblical songs with Polish tunes and Slavic rue,
Where old Jews in orchards in the shade of cherry trees
Lamented for the holy walls of Jerusalem…” (A. Słonimski)

tisza_be_aw_mini

[english below]

Drodzy,

Seredecznie zapraszamy na wieczór Tisza B’Aw
Galeria Szalom, ul. Józefa 16, 13.08(sobota) g. 19.40

wieczór poezji i refleksji
rozmów o zniszczeniu i odnowie
rozważań o relacji człowieka wobec Boga
i o tym kto ma prawo a kto ma obowiązek opłakiwać
na spotkanie ze słowem, dźwiękiem i obrazem ….

[Projekt Midrasz Lab 3 jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.]

 


Join us for Tisha B’Av evening

Galeria Szalom, Józefa Street 16,  13.08 Saturday at 7.40 p.m.

A night of poetry and reflection
Of contemplating destruction and renewal
And the relationship of man with G-d
Of wondering who has the right and who has the obligation to mourn
An encounter with word, sound and image

[The project will be realized thanks to the support of the L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel]

Podobne Wpisy | Related posts