Tikkun Leil Szawuot 5781/2021 @zoom

Członków i przyjaciół serdecznie zapraszamy na Tikkun Leil Szawuot – Kabalat Chag, sesję muzyczną, wykłady. [PL/HE/CZ] — niedziela 16.05.2021, start o g. 21:30

 

 

 •  wykłady ok. 30 – 45 min z przerwami
 •  w j. polskim i hebrajskim z tłumaczeniem na j. czeski
PROGRAM:

 1. Kabalat Chag (Kidusz, przywitanie święta Szawuot)
 2. Sesja Muzyczna „Dziesięć Przykazań”  – Michał Pal’ko  – kompozytor, wirtuoz, badacz muzyki
 3. Seria krótkich wykładów pt. „Megilot: Dlaczego Rut?” – Rabin Tanya Segal
  • „Halacha & Halicha”
  • „Któraż to, piękna jak księżyc, czysta jak słońce, groźna jak chorągiew?”
  • „A Boaz miał 400 lat kiedy spotkał Rut?”
Członkowie Beit Kraków i Gminy Żydowskiej w Ostravie z rodzinami – wstęp wolny. Goście – cena biletu 25 PLN (www.beitkrakow.org/tzedaka/).

REZERWACJE: kontakt@beitkrakow.org
Połączenie z kamerą/mikrofonem (brak możliwości anonimowego udziału)

 

Szacharit Szawuot

poniedziałek 17.05.2021, g. 10:00

 

„הַיּוֹם תִּשְׁעָה וְאַרְבָּעִים יוֹם, שֶׁהֵם שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת לָעֹמֶר׃ (מַלְכוּת שֶׁבְּמַלְכוּת)”
„Dziś 49 dni, czyli 7 tygodni Omeru (Malchut sze-be-Malchut)”

Dzisiaj policzyliśmy ostatni dzień Omeru i wieczorem zacznie się święto Szawuot. To jedyne święto w Torze, które nie ma jasno podanej daty. Bo jakże można podać dokładną datę kiedy naprawdę staniemy się wolni? To przecież zależy od tego czy uda nam się przejść drogę z Micraim do stóp góry Synai. Ta droga – liczenie Omeru – 49 dni, czyli 7 tygodni od Pesach do Szawuot – to proces naszej duchowej drogi do wolności. 

W Szawuot – święto nadania Tory –  זמן מתן תורתנו – jak co roku spotykamy się na Tikkun Leil Szawuot na nocne studiowanie, rozmowy i sesje muzyczne. I jak zawsze jedna z sesji poświęcona będzie Księdze Rut, która porusza temat konwersji, dołączenia do narodu Izraela. W historii Rut ważne jest nie tylko co robi Rut, ale i to jak przyjmuje ją społeczność. Dlaczego Rut idzie z Noami, a Orpa wraca do swojego domu? Dlaczego Boaz jest dobry dla Rut? Co ukryte jest w słowach Noami: “Nie nazywajcie mnie Noami, nazywajcie mnie Mara, bo uczynił mi Wiekuisty goryczy wiele”? (Rut 1:20)  Zasady i wartości społeczne są wiodącym motywem historii Rut. 

Dla nas ten ostatni rok wyjawił jak wielką wartość ma społeczność, która jest dla człowieka wsparciem i podporą nawet w najtrudniejszym i najbardziej tragicznym momencie jego życia.


„הַיּוֹם תִּשְׁעָה וְאַרְבָּעִים יוֹם, שֶׁהֵם שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת לָעֹמֶר׃ (מַלְכוּת שֶׁבְּמַלְכוּת)”
„Today is Forty-Nine Days, which are Seven Weeks of the Omer. (Malkhut within Malkhut)”
 
Today we have counted the last day of Omer and in the evening the festival of Shavuot will begin. It is the only festival in Torah that does not have a clearly stated date. For how can you give an exact date when we will really become free? After all, it depends on whether we manage to go from Egypt to the foot of Mount Synai. This path – counting Omer – 49 days or 7 weeks from Pesach to Shavuot – is the process of our spiritual path to freedom.

Shavuot – Torah festival – זמן מתן תורתנו. As every year we meet for Tikkun Leil Shavuot for night studies, talks and music sessions. And as always, one of the sessions will be devoted to the Book of Ruth, which deals with the topic of conversion, joining the nation of Israel. What is important in Ruth’s story is not only what Ruth does, but how the community welcomes her. Why does Ruth go with Noami and Orpah returns home? Why is Boaz good for Ruth? What is hidden in the words of Noami 'Call me not Naomi, call me Marah; for the Almighty hath dealt very bitterly with me’? Social principles and values are the leading themes in Ruth’s story.

For us, this last year has revealed the great value of the community, which is a support even in the most difficult and tragic moments of one’s life.

 


www.beitkrakow.org
www.tempel.pl
www.kehila-ostrava.cz
www.beitsilesia.cz
www.mojseband.sk

 

Podobne Wpisy | Related posts