muzyczny wieczór Chanukowy | musical Channukah evening

Serdecznie zapraszamy do Cafe Młynek na muzyczny wieczór Chanukowy w Cafe Młynek, z Beit Kraków, Mojše Band i muzyką Chasydów ze Stropkova!

We cordially invite you to Cafe Młynek for musical Channukah evening in Cafe Młynek, with Beit Kraków, Mojše Band and the music of Chasidim from Stropkov!