Żydowski Mistycyzm: Wczesne teksty mistyków (Sifrut ha’ehalot) | Jewish Mysticism: Early Mystical Texts (Sifrut Ha’ehalot)

18-03-2009 (Środa | Wednesday), g. 17, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Zapraszamy na drugi wykład Rabin Tanji Segal z serii wykładów z Wprowadzenie do Żydowskiego Mistycyzmu, Kabały i elementów teatralnych w midraszach z Księgi Blasku. Wykłady odbywają się w każdą trzecią środę o 17.00 w Muzeum Galicja. Rabin Tanja Segal z Izraela, posiadająca specjalistyczne wykształcenie z dziedziny teatralnych elementów w midraszach z Księgi Blasku, poprowadzi kurs na temat narodzin mistycznej świadomości w tradycji żydowskiej i jej dziejów. W trakcie wykładów będą omawiane konkretne teksty począwszy od pierwszych tekstów mistycznych,…

Read More