Wydarzenia – Marzec 2009 / Events – March 2009 (Purim!)

Wydarzenia – Marzec 2009 / Events – March 2009 ZAPRASZAMY!!! Wstęp do Judaizmu: Purim JCC Kraków, ul. Miodowa 24 05-03-2009 (Czwartek) g. 18:00 W tym tygodniu zapraszamy na specjalny dodatek do Wstępu do Judaizmu, poświęconego świętu Purim. Poznamy historyczne aspekty święta, księgę Estery i zawarte w niej elementy teatralne, oraz inne tradycje i obrzędy purimowe. Po wykładzie zapraszamy na drugą próbę do tegorocznego Purim Schpiel o godzinie 19. Wykłady odbywają się co dwa tygodnie w JCC. Więcej informacji pod numerem: 510 091 703 Introduction to Judaism: Purim JCC Kraków, ul.…

Read More

Bal Purimowy 09-03-2009 (Poniedziałek) g. 19:45 / Purim Ball 09-03-2009 (Monday) g. 7.45 p.m.

Bal Purimowy JCC Kraków, ul. Miodowa 24 09-03-2009 (Poniedziałek) g. 19:45 Po czytaniu Księgi Estery przejdziemy wspólnie do JCC aby wraz z całą społecznością żydowską krakowa świętować Purim na Balu w JCC. O 19:45 zapraszamy na Purim Schpiel, a o 21:00 warsztaty robienia masek purimowych. Purim Ball JCC Kraków, ul. Miodowa 24 09-03-2009 (Monday) g. 7.45 p.m. We will continue the celebration of Purim with the whole Jewish community of Krakow at the Purim Ball in JCC. There will be a Purim Schpiel at 19:45 and a mask-making workshop at…

Read More

Czytanie zwoju Estery 09-03-2009 (Poniedziałek), g. 18:00 / Reading of Megillat Esther 09-03-2009 (Monday), 6.00 p.m.

Czytanie zwoju Estery Galeria Shalom, ul. Józefa 16 09-03-2009 (Poniedziałek), g. 18:00 Zapraszamy na czytanie Księgi Estery w artystycznej i radosnej atmosferze Galeri Szalom. Reading of Megillat Esther Galeria Shalom, ul. Józefa 16 09-03-2009 (Monday), 6.00 p.m. We invite you to the reading of the Book of Esther in the artistic and joyful atmosphere of Shalom Gallery.

Read More

Wstęp do Judaizmu: Purim 05-03-2009 (Czwartek) g. 18:00 / Introduction to Judaism: Purim 05-03-2009 (Thursday) 6.00 p.m.

Wstęp do Judaizmu: Purim JCC Kraków, ul. Miodowa 24 05-03-2009 (Czwartek) g. 18:00 W tym tygodniu zapraszamy na specjalny dodatek do Wstępu do Judaizmu, poświęconego świętu Purim. Poznamy historyczne aspekty święta, księgę Estery i zawarte w niej elementy teatralne, oraz inne tradycje i obrzędy purimowe. Po wykładzie zapraszamy na drugą próbę do tegorocznego Purim Schpiel o godzinie 19. Wykłady odbywają się co dwa tygodnie w JCC. Więcej informacji pod numerem: 510 091 703 Introduction to Judaism: Purim JCC Kraków, ul. Miodowa 24 05-03-2009 (Thursday) 6.00 p.m.This week we invite you…

Read More

Szabat w Galicj 13-03-2009 (Piątek), g. 19:00 / Shabbat in Galicia 13-03-2009 (Friday), 7.00 p.m.

Szabat w Galicji Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 13-03-2009 (Piątek), g. 19:00 Zapraszamy na Kabalat Szabat oraz Kidusz w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal. Więcej informacji pod numerem: 510 091 703 Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Shabbat in Galicia Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18 13-03-2009 (Friday), 7.00 p.m. Let us welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the…

Read More

Szabat w Galicji 06-03-2009 (Piątek), g. 19:00 / Shabbat in Galicia 06-03-2009 (Friday), 7.00 p.m.

Szabat  w Galicji Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 06-03-2009 (Piątek), g. 19:00 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Więcej informacji pod numerem: 510 091 703 Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Shabbat in Galicia Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18 06-03-2009 (Friday),  7.00 p.m. Let us welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the…

Read More