Wydarzenia – Marzec 2009 / Events – March 2009 (Purim!)

Wydarzenia – Marzec 2009 / Events – March 2009

ZAPRASZAMY!!!


Wstęp do Judaizmu: Purim
JCC Kraków, ul. Miodowa 24
05-03-2009 (Czwartek) g. 18:00

W tym tygodniu zapraszamy na specjalny dodatek do Wstępu do Judaizmu, poświęconego świętu Purim. Poznamy historyczne aspekty święta, księgę Estery i zawarte w niej elementy teatralne, oraz inne tradycje i obrzędy purimowe. Po wykładzie zapraszamy na drugą próbę do tegorocznego Purim Schpiel o godzinie 19.
Wykłady odbywają się co dwa tygodnie w JCC.

Więcej informacji pod numerem: 510 091 703

Introduction to Judaism: Purim
JCC Kraków, ul. Miodowa 24
05-03-2009 (Thursday)
6.00 p.m.

This week we invite you to a special addition of our Introduction to Judaism lecture series dedicated to the Jewish Holiday of Purim. We will learn about the historical aspects of the holiday, the Book of Esther and its theatrical elements, and customs of celebration. This lecture will be followed by the  Purim Schpiel rehearsal at 19:00.

More information at: 510 091 703


Szabat  w Galicji
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
06-03-2009 (Piątek), g. 19:00

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości.

Więcej informacji pod numerem: 510 091 703

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Shabbat in Galicia
Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18
06-03-2009 (Friday),  7.00 p.m.

Let us welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together.

More information at: 510 091 703

Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Everyone is welcome!

Czytanie zwoju Estery
Galeria Shalom, ul. Józefa 16
09-03-2009 (Poniedziałek), g. 18:00

Zapraszamy na czytanie Księgi Estery w artystycznej i radosnej atmosferze Galeri Szalom.

Reading of Megillat Esther
Galeria Shalom, ul. Józefa 16
09-03-2009 (Monday), 6.00 p.m.

We invite you to the reading of the Book of Esther in the artistic and joyful atmosphere of Shalom Gallery.

Ball Purimowy
JCC Kraków, ul. Miodowa 24
09-03-2009 (Poniedziałek) g. 19:45

Po czytaniu Księgi Estery przejdziemy wspólnie do JCC aby wraz z całą społecznością żydowską krakowa świętować Purim na Balu w JCC. O 19:45 zapraszamy na Purim Schpiel, a o 21:00 warsztaty robienia masek purimowych.

Purim Ball
JCC Kraków, ul. Miodowa 24
09-03-2009 (Monday) g. 7.45 p.m.

We will continue the celebration of Purim with the whole Jewish community of Krakow at the Purim Ball in JCC. There will be a Purim Schpiel at 19:45 and a mask-making workshop at 21:00.

Szabat w Galicji
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
13-03-2009 (Piątek), g. 19:00


Zapraszamy na Kabalat Szabat oraz Kidusz w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal.

Więcej informacji pod numerem: 510 091 703

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Shabbat in Galicia
Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18
13-03-2009 (Friday), 7.00 p.m.

Let us welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together

More information at: 510 091 703

Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Everyone is welcome!

Zapraszamy!!!

Podobne Wpisy | Related posts