W tym tygodniu… (16-21 marca) | This week… (16-21st March)

W tym tygodniu na nasze wydarzenia zapraszamy przede wszystkim do Żydowskiego Muzeum Galicja. Zapraszamy na ostatni w marcu szabat z Rabin Tanją, oraz kolejny wykład z cyklu Żydowski Mistycyzm. This week we invite you to participate in our events in the Galicia Jewish Museum. This Friday is the last in march Shabbat with Rabbi Tanya, and on Wednesday a second lecture in the Jewish Misticism series. *** Żydowski Mistycyzm: Wczesne teksty mistyków (Sifrut ha’ehalot) | Jewish Mysticism: Early Mystical Texts (Sifrut Ha’ehalot) 18-03-2009 (Środa | Wednesday), g. 17, Żydowskie Muzeum…

Read More