Szabat w Galicj 13-03-2009 (Piątek), g. 19:00 / Shabbat in Galicia 13-03-2009 (Friday), 7.00 p.m.

Szabat w Galicji
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
13-03-2009 (Piątek), g. 19:00


Zapraszamy na Kabalat Szabat oraz Kidusz w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal.

Więcej informacji pod numerem: 510 091 703

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Shabbat in Galicia
Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18
13-03-2009 (Friday), 7.00 p.m.

Let us welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together

More information at: 510 091 703

Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Everyone is welcome!

Podobne Wpisy | Related posts