Festiwal: TAJEMNICE MOJEJ BABCI [Teatr Midraszowy] | MYSTERIES OF MYGRANDMA [Midrash Theatre]

05.07.2013, godz. 17.00,  Żydowskie Muzeum Galicja, ul.Dajwór 18. Organizator: Beit Krakow

Występują: Patrycja Zywert, Agnieszka Bała; Oprawa muzyczna: Wojciech Pieczka (akordeon). W języku polskim(z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski).

Starring: Patrycja Zywert, Agnieszka Bała; Oprawa muzyczna: Wojciech Pieczka (accordion). In Polish (with English text available).

Bilety: 40 zł (ulgowe)/ 50 zł (normalne)

Tickets: 40 PLN (concession)/ 50 zł (regular)

 

W ostatnich latach w Polsce, wielu młodych ludzi odkrywa swoje żydowskie korzenie. Spektakl „Tajemnice Mojej Babci”, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na
prawdziwych historiach o poszukiwaniu tożsamości, fragmentach Księgi Zoharu oraz interakcji z wystawą „Śladami pamięci” (Żydowskie Muzeum Galicja).
Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko‐żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień.

In recent years in Poland, many young adults have discovered their own Jewish roots. The play “Mysteries of My Grandma”, directed by Rabbi Tanya Segal, is based on true stories
about the search for identity, incorporating fragments from the Book of Zohar and interacting with the exhibition “Traces of Memory” of the Galicia Jewish Museum.
Two actresses – two identities belonging to the same person, each trying to deal with the complexity of a Polish‐Jewish reality that flows from their memories.

Podobne Wpisy | Related posts