Program Beit Krakow na 23. Fesitwalu Kultury Żydowskiej | Beit Krakow during the Jewish Culture Festival in Krakow

Zapraszamy do brania udziału w organizowanych przez nas imprezach towarzyszących 23. krakowskiemu Festiwalowi Kultury Żydowskiej, który odbędzie się 28.06-07.07.2013. Informacje o naszym programie oraz biletach znajdują się poniżej.

We hope you join us during our events organized this year during the 23. Jewish Culture Festival in Krakow, which will take place 28.06-07.07.2013. Please find our program and information about ticket reservation and purchase below. 


[asection title=”Muzyczny Szabat – 28 czerwca 2013 (Piątek) godz. 20.30 | June 28th (Friday) at 8.30 pm (PL/EN/HEB)”]

Muzyczny Szabat w Galicji [Nabożeństwo] | Musical Shabbat in Galicia [Service]

Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

Rabin Tanya Segal (vocals, guitar),  Michal Paľko (flutes, darbuka, vocals) in English, Polish and Hebrew

Wstęp: 10 zł (ulgowe)/ 20 zł (normalne)
Admission: 10 PLN (concession)/20 PLN (regular)

Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu ze współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z udziałem postępowej społeczności Żydowskiej Krakowa, podczas którego zaśpiewamy tradycyjne pieśni szabatowe w nowej muzycznej aranżacji. Szabat przywitamy w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja wraz z Rabin Tanyą Segal, pierwszą kobietą‐rabinem w Polsce oraz Michałem Pal’ko (Mojše Band).

Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut with contemporary musical styles. Join us for a Shabbat service with the Progressive Jewish Community of Krakow and let’s welcome Shabbat together with traditional melodies framed in brand new musical arrangements. The service will be held in the unique space ofthe Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the firstfemale Rabbi in Poland, and Michal Pal’ko (Mojše Band).

[asection_end][asection title=”Niggun Jam – 29 czerwca 2013 (Sobota) godz. 20.30 | June 29th (Sobota) at 8.30 pm (PL/EN)”]

Hawdala i Niggun Jam [warsztaty muzyczne] | Havdalah and Niggun Jam [musical workshop]

Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem angielskim)
In Polish (with English translation)

Bilety: 10 zł (ulgowy)/20 zł (normalny)
Tickets: 10 PLN (concession)/ 20 PLN (regular)

Poznaj tradycyjne niguny (pieśni bezsłów) rodem z Galicji. W świat chasydzkich nigunów, które otworzą nam wrota do utraconego świata, wprowadzi nas muzyk i kompozytor Michał Pal’ko,specjalizujący sie w interpretowaniu dawnej muzyki żydowskiej poprzez współczesne gatunki muzyczne. Rozśpiewani i rozegrani po wspólnym nigunowym jam session (chętnych zapraszamy także z własnymi instrumentami) pożegnamy Szabat tradycyjną ceremonią Hawdali, którą poprowadzi Rabin Tanyą Segal – pierwsza kobieta‐rabin w Polsce.

Discover traditional Galician niggunim (wordless songs). Our guide through the world of Chasidic niggunim, which will open for us the doors to the world that is here no more, will be musician and composer Michał Pal’ko, who specializes in interpreting ancient Jewish tunes through contemporary musical styles. Having warmed up our voices and souls in the niggun jam session (to which we also welcome musicians with their own instruments) we will bid farewell to Shabbat with the traditional Havdalah ceremony, led by Rabbi Tanya Segal, the first female rabbi in Poland.

[asection_end][asection title=”Kuchnia Midraszowa – 3 lipca 2013 (Środa) godz. 14.00 | July 3rd (Wednesday) at 2.00 pm (PL)”]

Kuchnia Midraszowa [warsztaty kulinarne] | Midrash Kitchen [culinary workshop]

Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

Bilety: 10 zł (ulgowe)/20 zł (normalne)
Tickets: 10 PLN(concession)/20 PLN(regular)

Jak współczesna kobieta radzi sobie ze stereotypem, że jej miejsce jest w kuchni i że nic jej do interpretowania świętych ksiąg? Oczywiście kreatywnie!
Zapraszamy na autorskie warsztaty Diny Banachiewicz, w których będziemy mieli okazję zgłębić, a następnie zinterpretować za pomocą wypieków jedną z parsz Tory.

How does amodern woman handle the stereotype that her place is in the kitchen and that she should not attempt to interpret the holy scripture? Creatively, of course!
In this original workshop by Dina Banachiewicz, we will have the opportunity to read and then creatively interpret one of the Torah portions through baked goods.

[asection_end]

[asection title=”Megilat Polin – 4 lipca 2013 (Czwartek) godz. 21.00 | July 4th (Thursday) at 9.00 pm (PL/EN)”]

Megilat Polin [teatr muzyczny] | Megilat Polin [musical theatre]

Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

The Midrash Ensemble Chadash (cymbały, fujary, darbuka, psalterium, saksofony,  instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe , tradycyjne instrumenty środkowo wschodnie, tradycyjne zmirot oraz ekstensywne techniki wokalne) pod batutą Michała Pal’ko. W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski).

With The Midrash Ensemble Chadash (cimbalon, flutes, darbukah, saxophones, string instruments, wind instruments, key instruments, traditional Middle Eastern instruments, zmirot, extensive voice techniques) under the direction of Michal Pal’ko. In Polish (with English text available).

Bilety: 40 zł (ulgowe)/ 50 zł (normalne)
Tickets: 40 PLN (concession)/ 50 PLN (regular)

Współczesne spojrzenie na doświadczenie Polskich Żydów, ich historię przetrwania i odnowy społeczności żydowskiej w Polsce. Najnowsza realizacja Teatru Midraszowego, w reżyserii Tanyi Segal, to multidyscyplinarny spektakl współtworzony przez młodych artystów związanych z lokalną, twórczą społecznością żydowską Beit Kraków. Symboliczne przedstawienie teatralne zakorzenione w oryginalnych, współczesnych interpretacjach fragmentów Tory oraz Pięciu Megilot (tj. Megilat Ester, Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Treny Jeremiasza, Kohelet) stawia pytanie o rolę koncepcji odkupienia w odniesieniu do historii społeczności żydowskiej w Polsce. Oryginalną oprawę muzyczną przedstawienia, skomponowaną przez Michała Pal’ko, zrealizuje zespół The Midrash Ensemble Chadash.

A contemporary view ofthe experience of Polish Jews, their history of survival and the renewal of the Jewish community in Poland. The latest production of the Midrash Theatre, directed by Tanya Segal, is a multidisciplinary performance co‐created by young artists, connected with the local creative Jewish Community – Beit Kraków. A symbolic theatrical performance, rooted in modern, original interpretations of the Torah and the Five Megillot (i.e. Megilat Esther, Song of Songs, Book of Ruth, Lamentations and Kohelet) poses the question of the role of “redemption” in reference to the history of the Jewish community in Poland. Original music created by Michal Pal’ko will be performed by the Midrash Ensemble Chadash.

[asection_end]

[asection title=”Tajemnice Mojej Babci – 5 lipca 2013 (Piątek) godz. 17.00 | July 5th (Friday) at 5.00 pm (PL/EN)”]

Tajemnice Mojej Babci [teatr midraszowy] | Mysteries of My Grandma [midrash theatre]

Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

Występują: Patrycja Zywert, Agnieszka Bała; Oprawa muzyczna: František Kubiš  (akordeon). W języku polskim(z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski).

Starring: Patrycja Zywert, Agnieszka Bała; Oprawa muzyczna: František Kubiš  (accordion). In Polish (with English text available).

Bilety: 40 zł (ulgowe)/ 50 zł (normalne)
Tickets: 40 PLN (concession)/ 50 zł (regular)

W ostatnich latach w Polsce, wielu młodych ludzi odkrywa swoje żydowskie korzenie. Spektakl „Tajemnice Mojej Babci”, w reżyserii Rabin Tanyi Segal, został oparty na prawdziwych historiach o poszukiwaniu tożsamości, fragmentach Księgi Zoharu oraz interakcji z wystawą „Śladami pamięci” (Żydowskie Muzeum Galicja).
Dwie aktorki – dwie tożsamości tej samej osoby, próbują uporać się z pomieszaniem polsko‐żydowskiej rzeczywistości wypływającej z ich wspomnień.

In recent years in Poland, many young adults have discovered their own Jewish roots. The play “Mysteries of My Grandma”, directed by Rabbi Tanya Segal, is based on true stories about the search for identity, incorporating fragments from the Book of Zohar and interacting with the exhibition “Traces of Memory” of the Galicia Jewish Museum.
Two actresses – two identities belonging to the same person, each trying to deal with the complexity of a Polish‐Jewish reality that flows from their memories.

[asection_end]

[asection title=”Muzyczny Szabat – 5 lipca 2013 (Piątek) godz. 20.30 | July 5th (Friday) at 8.30 pm (PL/EN/HE)”]

Muzyczny Szabat w Galicji [Nabożeństwo] | Musical Shabbat in Galicia [Service]

Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

Tanya Segal (vocals, guitar) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) in English, Polish and Hebrew
Admission: 10 PLN (concession)/20 PLN (regular)

Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta‐rabin w Polsce.

Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

[asection_end]

[asection title=”Bilety | Tickets”]

Bilety dostępne w Żydowskim Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) lub w kasie Festiwalu (ul. Jakuba, obok Cheder Cafe). Prosimy dokonywać rezerwacji w Żydowskie Muzeum Galicja pod numerem: +48 12 421 68 42. Rezerwacje będą gwarantowane tylko po dokonaniu wpłaty za bilety i przesłaniu informacji o wpłacie na adres kontakt@beitkrakow.org (Imię Nazwisko, Wydarzenie, Ilość Biletów).

Tickets are available at the Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18, tel: +48 12 421 68 42) or the office of the Krakow Jewish Culture Festival (Jakuba Street next to Cheder Cafe). Please make your reservations at the Galicia Jewish Museum office (Dajwór 18 Street, tel: +48 12 421 68 42). Reservations will be binding upon payment and email confirmation sent at kontakt@beitkrakow.org (Name, Event, Number of tickets).

Dane do przelewu / Payment Details

Stowarzyszenie Beit Krakow ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków

Tytułem / Title: Festiwal – Imię Nazwisko / Festival – Name Surname

ACCOUNT NO: 65114010810000218352001009
SWIFT:  BREXPLPWKRA
IBAN: PL65114010810000218352001009
BANK NAME: Bre Bank

 

[asection_end][accordion_end]

Podobne Wpisy | Related posts