Muzyczny Szabat w Galicji [Nabożeństwo] | Musical Shabbat in Galicia [Service]

Muzyczny Szabat w Galicji [Nabożeństwo] | Musical Shabbat in Galicia [Service]

05.07.2013, g. 20.30, Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18

Tanya Segal (vocals, guitar) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) in English, Polish and Hebrew
Admission: 10 PLN (concession)/20 PLN (regular)

Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta‐rabin w Polsce.

Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

Podobne Wpisy | Related posts