MEGILAT POLIN [Teatr Muzyczny] | MEGILAT POLIN [Musical Theatre]

04.07.2013, godz. 21.00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul.Dajwór 18.Organizator: Beit Kraków

The Midrash Ensemble Chadash (cymbały, fujary, darbuka, psalterium, saksofony,  instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe , tradycyjne instrumenty środkowo wschodnie, tradycyjne zmirot oraz ekstensywne techniki wokalne) pod batutą Michała Pal’ko. W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem tekstu na język angielski).

With The Midrash Ensemble Chadash (cimbalon, flutes, darbukah, saxophones, string instruments, wind instruments, key instruments, traditional Middle Eastern instruments, zmirot, extensive voice techniques) under the direction of Michal Pal’ko. In Polish (with English text available).

Bilety: 40 zł (ulgowe)/ 50 zł (normalne)

Tickets: 40 PLN (concession)/ 50 PLN (regular)

Współczesne spojrzenie na doświadczenie Polskich Żydów, ich historię przetrwania i odnowy społeczności żydowskiej w Polsce. Najnowsza realizacja Teatru Midraszowego, w

reżyserii Tanyi Segal, to multidyscyplinarny spektakl współtworzony przez młodych artystów związanych z lokalną, twórczą społecznością żydowską Beit Kraków. Symboliczne przedstawienie teatralne zakorzenione w oryginalnych, współczesnych interpretacjach fragmentów Tory oraz Pięciu Megilot (tj. Megilat Ester, Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Treny Jeremiasza, Kohelet) stawia pytanie o rolę koncepcji odkupienia w odniesieniu do historii społeczności żydowskiej w Polsce. Oryginalną oprawę muzyczną przedstawienia, skomponowaną przez Michała Pal’ko, zrealizuje zespół The Midrash Ensemble Chadash.

A contemporary view ofthe experience of Polish Jews, their history of survival and the renewal of the Jewish community in Poland. The latest production of the Midrash Theatre, directed by Tanya Segal, is a multidisciplinary performance co‐created by young artists, connected with the local creative Jewish Community – Beit Kraków. A symbolic theatrical performance, rooted in modern, original interpretations of the Torah and the Five Megillot (i.e. Megilat Esther, Song of Songs, Book of Ruth, Lamentations and Kohelet) poses the question of the role of  “redemption” in reference to the history of the Jewish community in Poland. Original music created by Michal Pal’ko will be performed by the Midrash Ensemble Chadash.

Podobne Wpisy | Related posts