W tym tygodniu | This week

Szabat  w Galicji | Shabbat in Galicja 07-08-2009 (Piątek | Wednesday ), g. 19:00, Żydowskie Muzuem Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. W tym tygodniu zapraszamy również na pyszną kolację przygotowaną przez członków naszej społeczności. | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. This week join us also for…

Read More