W tym tygodniu | This week

Szabat  w Galicji | Shabbat in Galicja
07-08-2009 (Piątek | Wednesday ), g. 19:00, Żydowskie Muzuem Galicja, ul. Dajwór 18

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicia, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. W tym tygodniu zapraszamy również na pyszną kolację przygotowaną przez członków naszej społeczności. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. This week join us also for a very special dinner prepared by the members of our community.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Hawdala na Meiselsa | Havdalah on Meiselsa
08-08-2009 (Sobota | Saturday), g. 20:30, ul. Meiselsa 4

Tradycyjnie zapraszamy na symboliczne pożegnanie Szabatu z winem, ciastkami i w dobrym towarzystwie. |

Keeping with our tradition we invite you to a symbolic farewell to Shabbat with wine, cookies and good company.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts