Przygotowanie do Konwersji | Conversion Program

Od 14 września 2009 rusza kurs przygotowujący do konwersji prowadzony przez Rabin Tanję Segal. Program kursu będzie obejmował następujące zagadnienia: 1. Święta żydowskie, 2. Historia Żydów, 3. Żydowska teologia, 4. Podstawy języka hebrajskiego, 5. Żydowska liturgia, 6. Tradycja żydowska, 7. Żydowskia literatura religijna: TaNaCh (Biblia Żydowska), Miszna, Talmud, Midrasze 8. Filozofia żydowska 9. Żydowski Mistycyzm 10. Kultura żydowska Uczestnicy będą ponadto potrafili wykazać się zrozumieniem elementów i rytuałów związanych z cyklem życia, świątami i ich obrzędami, a także zorganizować i utrzymać prawdziwy żydowski dom. Niezwykle ważne będzie zaangażowanie kandydatów do…

Read More