Przygotowanie do Konwersji | Conversion Program

Od 14 września 2009 rusza kurs przygotowujący do konwersji prowadzony przez Rabin Tanję Segal.

Program kursu będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Święta żydowskie,
2. Historia Żydów,
3. Żydowska teologia,
4. Podstawy języka hebrajskiego,
5. Żydowska liturgia,
6. Tradycja żydowska,
7. Żydowskia literatura religijna: TaNaCh (Biblia Żydowska), Miszna, Talmud, Midrasze
8. Filozofia żydowska
9. Żydowski Mistycyzm
10. Kultura żydowska

Uczestnicy będą ponadto potrafili wykazać się zrozumieniem elementów i rytuałów związanych z cyklem życia, świątami i ich obrzędami, a także zorganizować i utrzymać prawdziwy żydowski dom. Niezwykle ważne będzie zaangażowanie kandydatów do konwersji w życie społeczności poprzez pełne uczestnictwo w wydarzeniach religijnych i kulturalnych.

Przed przystąpieniem do programu kandydaci odbędą prywatną rozmowę kwalifikacyjną z Rabin Tanją Segal, której celem będzie zapewnienie iż ich  intencje są szczere, jak również pełniejsze zrozumienie wszystkich konsekwencji jakie niesie ze sobą konwersja, tak aby móc podjąć bardziej świadomą decyzję o uczestnictwie w kursie.

Więcej informacji znajduje się na tutaj Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem kontakt@beitkrakow.org.

On September 14th we will begin the conversion preparation program led by Rabbi Tanya Segal.

The course of study will involve the following subjects:
1. Jewish Holidays,
2. Jewish History,
3. Jewish Theology,
4. Hebrew (basic),
5. Jewish liturgy,
6. Jewish tradition,
7. Jewish classical texts TaNaCh (Jewish Bible), Mishna, Talmud, Midrash),
8. Jewish Philosophy,
9. Jewish Mysticism,
10. Jewish culture.

Moreover the candidates will understand the Jewish life cycle events and their significance as well as festivals of the Jewish year and the practices associated with them.They will know how to maintain and organize a Jewish home. It is important that candidates begin to integrate into their particular synagogue community through a full personal involvement in its religious and social activities.

Before joining the program the candidates will be required to meet privately with Rabbi Tanya Segal, to ensure the sincerity of their motivation and to become familiar will the implications of conversion in order to take a conscious decision of participation.

You will find more information here. If you interested in the course please send an email to kontakt@beitkrakow.org

Podobne Wpisy | Related posts