Szacharit na Meiselsa | Shacharit on Meiselsa

28-11-2009 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe i wspólne studiowanie Tory. Sobota nie ma być tylko dniem odpoczynku, który pozwoli nam lepiej i efektywniej pracować w ciągu tygodnia. Jak mówi Rabin A.J. Heschel (w The Sabbath: It’s meaning for a modern man) „Szabat jako dzień, w którym powstrzymujemy się od mozołu pracy nie jest po to by zregenerować siły do pracy w pozostałe dni. Szabat istnieje z uwagi na sens życia. To nie Szabat istnieje z uwagi na pozostałe dni tygodnia, to one…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicja

27-11-2009 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, pokój edukacyjny Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem. After the service as always there will be Kiddush. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More