Szabat w Galicji | Shabbat in Galicja

27-11-2009 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, pokój edukacyjny

Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. |

Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem. After the service as always there will be Kiddush.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts