Channukah 5770 @ Beit Krakow in Retrospect – movie version 2.0

Chanuka udała się wspaniale. Na powyższym filmie utrwaliliśmy niektóre jej chwile. Jeżeli macie zdjęcia z Chanuki, które waszym zdaniem powinny znaleźć się na filmie lub w naszej galerii prosimy o nadsyłanie ich na adres kontakt@beitkrakow.org. Dziękujemy. Channukah was amazing. It the above movie we tried to capture some of it’s moments. If you have any photos you would share with us, either for the movie or for our gallery please send them to kontakt@beitkrakow.org. Thank you.

Read More

Zapalenie ósmej świeczki Chanukowej | 8th Chanuka candle lighting

Tajemnice, Ósma świeczka i Szabat | Mysteries, 8th candle and Shabbat 18-12-2009 (Piątek | Friday), g. 19:30,  Żydowskie Muzeum Galicia, ul. Dajwór 18 O 19.30 rozpoczniemy wieczór od zapalenia ósmej świeczki oraz przedstawienie  przedstawienie „Tajemnice Mojej Babci” traktującym o tożsamości. Więcej informacji o przedstawieniu na stronie: https://beitkrakow.org/midrash-theatre/ Po przedstawieniu zapraszamy na nabożeństwo Szabatowe oraz Kidusz. At 7.30pm we will begin with the lighting of the 8th candle and  „Mysteries of My Grandma” performance, which speaks about identity. More details about the spectacle may be found here: https://beitkrakow.org/midrash-theatre/. After the performance…

Read More

Zapalenie siódmej świeczki Chanukowej | 7th Chanuka candle lighting

Zapalenie siódmej świeczki | 7th candle lighting 17-12-2009 (Czwartek | Thursday), g. 20:00, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na wspólne zapalenie siódmej świeczki. Let’s light the seventh candle together. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Zapalenie szóstej świeczki Chanukowej | 6th Chanuka candle lighting

Zapalenie szóstej świeczki w Galerii Szalom | 6th candle lighting 16-12-2009 (Środa | Wednesday), g. 19:00, ul. Józefa 16 Zapraszamy na zapalenie szóstej świeczki do Galerii Szalom. Wspólnie zapalimy chanukiję w rodzinnej atmosferze Galerii oraz w otoczeniu wspaniałej sztuki. We would like to cordially invite you for the 6th candle lighting in Szalom Gallery. We will light the candle together in a wonderful home atmosphere of the Gallery, surrounded by amazing art. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Wprowadzenie do Judaizmu: Wydanie Chanukowe | Introduction to Judaism: Chanukah Edition

Wprowadzenie do Judaizmu: Wydanie Chanukowe | Introduction to Judaism: Chanukah Edition 15-12-2009 (Wtorek | Tuesday), g. 18:30, JCC, ul. Miodowa 24, drugie piętro Zapraszamy na specjalną chanukową edycję Wstępu do Judaizmu. Zachęcamy do przyjścia na zajęcia wszystkich, nie tylko stałych uczestników. | Everyone is welcome for the special Chanuka edition of the Introduction to Judaism class. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Zapalenie czwartej świeczki Chanukowej | 4th Chanuka candle lighting

Zapalenie czwartej świeczki | 4th Candle Lighting 14-12-2009 (Poniedziałek | Monday), g. 21:00, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na wspólne zapalenie czwartej świeczki i pyszne marchewkowo-imbirowe latki. Let’s light the forth candle together and taste some delicious carrot and ginger latkes. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More