Zapalenie siódmej świeczki Chanukowej | 7th Chanuka candle lighting

Zapalenie siódmej świeczki | 7th candle lighting
17-12-2009 (Czwartek | Thursday), g. 20:00, ul. Meiselsa 4

Zapraszamy na wspólne zapalenie siódmej świeczki.

Let’s light the seventh candle together.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts