Szabat i Seder Tu B’Szwat | Shabbat and Seder Tu B’Shvat

28-01-2009 (Piątek | Friday), zapraszamy o godzinie g. 17:30, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, educational room Rabin Tanya Segal poprowadzi specjalne nabożeństwo oraz kidusz. Przy pomocy symbolicznych pokarmów Tu B’Szwat odkryjemy różne warstwy znaczeniowe tego wyjątkowego święta. Prosimy o zwrócenie uwagi, że rozpoczniemy o 17.30.| Rabbi Tanya Segal will lead the service followed by kiddush. With the help of symbolic foods of Tu B’Shvat we will uncover various layers of meaning of this special holiday. Please notice we will begin at 5.30 pm. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości,…

Read More

Zapalenie świecy pamięci za ofiary Holokaustu | Lighting of memorial candle for Shoah victims

27-01-2010 (Środa | Wednesday), ul. Meiselsa 4, g. 21:00 Lampą Boga jest dusza człowieka (Księga Przysłów 20:27) Zapalmy wspólnie symboliczną świecę aby uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Jeżeli nie możecie przyjść na Meiselsa prosimy o zapalenie świec w domu. | The soul of man is a lamp of God (Proverbs 20:27) Let’s light together a symbolic candle as a sign of our rememberance of the Shoah victims. If you cannot join us on Meiselsa, please light the candle at home.

Read More

Yad Vashem Names Recovery Project

W związku z przypadającą 65. rocznicą wyzwolenia obozu KL Auschwitz, prosimy o zapoznanie się z projektem Names Recovery Project (opisanym poniżej) prowadzonym przez Yad Vashem oraz w miarę możliwości wypełnienie Kart Pamięci. With regard to the 65th anniversary of liberation of Auschwitz camp, we kindly ask you to familiarize yourselves with the Yad Vashem Names Recovery Project (described below), and if possible, contributing by filling out the Pages of Testimony. Projekt ma na celu upamiętnienie każdego Żyda zamordowanego w Holokauście poprzez zapisanie jego nazwiska, szczegółów biograficznych oraz zdjęć w specjalnych…

Read More

Hebrajski po hebrajsku | Hebrew with Hebrew-speakers

27-01-2010 (Środa | Wednesday), ul. Meiselsa 4, g. 19.30 – zajęcia dla początkujących (beginners group) Zapraszamy na konwersacje po hebrajsku z native speakerami. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt pod adresem kontakt@beitkrakow.org | Learn Hebrew with Hebrew-speakers. If you are interested in attending classes please contact us at kontakt@beitkrakow.org

Read More

Wprowadzenie do Judaizmu | Introduction to Judaism

26-01-2010 (Wtorek | Tuesday), g. 18:30, JCC, ul. Miodowa 24, 2. pietro Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu Wprowadzenie do Judaizmu. Osoby zainteresowane procesem konwersji, a także głębszą wiedzą z zakresu judaizmu zapraszamy również do udziału w zajęciach w poszerzonej formule, obejmującej również obchody Szabatów i innych świąt oraz studiowanie Tory. Informacje i kontakt pod numerem  510 091 703 oraz kontakt@beitkrakow.org | We cordially invite to the next class of Introduction to Judaism series. Those who are interested in the conversion process or would like a deeper understanding of the many…

Read More