Szabat i Seder Tu B’Szwat | Shabbat and Seder Tu B’Shvat

28-01-2009 (Piątek | Friday), zapraszamy o godzinie g. 17:30, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, educational room

Rabin Tanya Segal poprowadzi specjalne nabożeństwo oraz kidusz. Przy pomocy symbolicznych pokarmów Tu B’Szwat odkryjemy różne warstwy znaczeniowe tego wyjątkowego święta.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że rozpoczniemy o 17.30.|

Rabbi Tanya Segal will lead the service followed by kiddush. With the help of symbolic foods of Tu B’Shvat we will uncover various layers of meaning of this special holiday.

Please notice we will begin at 5.30 pm.
Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts