Zapalenie świecy pamięci za ofiary Holokaustu | Lighting of memorial candle for Shoah victims

27-01-2010 (Środa | Wednesday), ul. Meiselsa 4, g. 21:00

Lampą Boga jest dusza człowieka (Księga Przysłów 20:27)

Zapalmy wspólnie symboliczną świecę aby uczcić pamięć ofiar Holokaustu. Jeżeli nie możecie przyjść na Meiselsa prosimy o zapalenie świec w domu. |

The soul of man is a lamp of God (Proverbs 20:27)

Let’s light together a symbolic candle as a sign of our rememberance of the Shoah victims. If you cannot join us on Meiselsa, please light the candle at home.

Podobne Wpisy | Related posts