Yad Vashem Names Recovery Project

W związku z przypadającą 65. rocznicą wyzwolenia obozu KL Auschwitz, prosimy o zapoznanie się z projektem Names Recovery Project (opisanym poniżej) prowadzonym przez Yad Vashem oraz w miarę możliwości wypełnienie Kart Pamięci.

With regard to the 65th anniversary of liberation of Auschwitz camp, we kindly ask you to familiarize yourselves with the Yad Vashem Names Recovery Project (described below), and if possible, contributing by filling out the Pages of Testimony.

Name_Recovery_Project_Poster

Projekt ma na celu upamiętnienie każdego Żyda zamordowanego w Holokauście poprzez zapisanie jego nazwiska, szczegółów biograficznych oraz zdjęć w specjalnych formularzach stworzonych przez Yad Vashem, zwanych Kartami Pamięci. Mimo iż ponad połowa z sześciu milionów ofiar została udokumentowana w Centralnej Bazie Danych Ofiar Shoah prowadzonej przez Yad Vashem (www.yadvashem.org) Nadal miliony pozostają anonimowe. Pomóż odzyskać imiona zamordowanych, zanim nie będzie już nikogo kto by o nich pamiętał.

Osoby, które przeżyły Holokaust często przez wiele lat unikały mówienia o swoich przeżyciach podczas wojny, gdyż były one dla nich zbyt bolesne. Badania prowadzone przez Yad Vashem wielokrotnie potwierdziły, że mają oni głęboką potrzebę upamiętnienia utraconych bliskich, ale jeśli jeszcze tego nie zrobili potrzebują w tym pomocy.

Imionom oraz losom wielu milionów ofiar grozi zapomnienie. Jeśli wiesz coś o na temat osoby zamordowanej podczas wojny lub znasz kogoś wypełnij za niego Kartę Pamięci, lub pomóż zrobić to komuś starszemu. Pomóż zagwarantować, aby żadna ofiara nie została zapomniana.

Dane ofiar Shoah mogą być zapisane na dwa sposoby:

  1. Poprzez wejście do bazy danych ze strony www.yadvashem.org, a następnie na link „Submit Additional Names”
  2. Poprzez wypełnienie Karty Pamięci, którą wraz z instrukcjami można pobrać ze strony http://www1.yadvashem.org/download/index_download.html
Formularze mogą także być przesłane przez Yad Vashem. Kontakt e-mail: central.database@yadvashem.org.il Tel: +972-2-6443582 or Fax: +972-2-6443579

The project aims to memorialize each individual Jew who perished in the Holocaust by recording their names, biographical details and photographs on special forms created by Yad Vashem called Pages of Testimony. Although over half of the six million victims are documented in the Central Database of Shoah Victims’ Names (www.yadvashem.org). Millions more remain unknown. Please help recover the names of those who perished before there is no one left who can remember.

Over the years many survivors have refrained from dealing with their wartime experiences because the memories were so painful. We have discovered time and again that most survivors have a deep need to commemorate the people who they lost, but if they have not done this yet – they need assitance with this task now.

The names and life stories of millions more victims are in danger of being forgotten. If you know of a Holocaust victim please fill out a Page of Testimony in their memory, or assist survivors and others who know of Holocaust victims to do so.Please help ensure that no Holocaust victim is forgotten.

Names may be registered in two ways:

  1. Online via the website www.yadvashem.org – Enter the Database from the home page and click „Submit Additional Names” on the search page.
  2. Via a special form for registering Holocaust victims, known as a Page of Testimony. Forms and instructions may be downloaded from the site and printed or photocopied for multiple submissions at: http://www1.yadvashem.org/download/index_download.html
Forms may also be requested from Yad Vashem: via e-mail: central.database@yadvashem.org.il
Tel: +972-2-6443582 or Fax: +972-2-6443579

Podobne Wpisy | Related posts