Zapalenie ósmej świeczki Chanukowej | 8th Chanuka candle lighting

Tajemnice, Ósma świeczka i Szabat | Mysteries, 8th candle and Shabbat
18-12-2009 (Piątek | Friday), g. 19:30,  Żydowskie Muzeum Galicia, ul. Dajwór 18

O 19.30 rozpoczniemy wieczór od zapalenia ósmej świeczki oraz przedstawienie  przedstawienie „Tajemnice Mojej Babci” traktującym o tożsamości. Więcej informacji o przedstawieniu na stronie: https://beitkrakow.org/midrash-theatre/

Po przedstawieniu zapraszamy na nabożeństwo Szabatowe oraz Kidusz.

At 7.30pm we will begin with the lighting of the 8th candle and  „Mysteries of My Grandma” performance, which speaks about identity. More details about the spectacle may be found here: https://beitkrakow.org/midrash-theatre/.

After the performance there will be regular Shabbat service and Kiddush.|

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts