Zapalenie czwartej świeczki Chanukowej | 4th Chanuka candle lighting

Zapalenie czwartej świeczki | 4th Candle Lighting
14-12-2009 (Poniedziałek | Monday), g. 21:00, ul. Meiselsa 4

Zapraszamy na wspólne zapalenie czwartej świeczki i pyszne marchewkowo-imbirowe latki.

Let’s light the forth candle together and taste some delicious carrot and ginger latkes.

Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu.
Let’s open together the gate to culture, identity and dialogue.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts