Wprowadzenie do Judaizmu: Wydanie Chanukowe | Introduction to Judaism: Chanukah Edition

Wprowadzenie do Judaizmu: Wydanie Chanukowe | Introduction to Judaism: Chanukah Edition
15-12-2009 (Wtorek | Tuesday), g. 18:30, JCC, ul. Miodowa 24, drugie piętro

Zapraszamy na specjalną chanukową edycję Wstępu do Judaizmu. Zachęcamy do przyjścia na zajęcia wszystkich, nie tylko stałych uczestników. |

Everyone is welcome for the special Chanuka edition of the Introduction to Judaism class.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts