Tikkun Lejl Szawuot. Dotykanie Boga. | Tikkun Leyl Shavuot. Touching God.

Tej nocy, nocy poprzedzającej Szawuot, ja Żydówka, my Żydzi z Beit Kraków, szykujemy się do świętowania czasu nadania Tory (Matan Tora) – w tym roku po raz 3322.

Wspólnie czytamy fragmenty Tanachu i Talmudu przeznaczone właśnie na dziś. Podczas studiowania, rozmów i lekcji – przez rabinkę słusznie nazywanych tikkunim – bo tikkun to odkrywanie, wiem, a może nawet słyszę i widzę, że każdy pochyla się przed tajemnicą Szawuot na swój własny sposób. (…)

On erev Shavuot, the night preceding the holiday of Shavuot, the Jews of Beit Kraków commemorate the day God gave the Israelites the Torah, a celebration observed for the 3322nd time.

Together, we read the passages from the Tanach and Talmud pertaining to this day. During our study, conversation and lessons, which Rabbi Tanya aptly describes as tikkunim – discoveries – I know, and I even hear and see, how everyone accepts the mystery of Shavuot in his or her own way. (…)

Read More