Francuski kontakt | French connection

Co prawda w ogóle nie ustaliłam jeszcze w jakiej, tym bardziej nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, domyślać się tylko mogę, kto jest autorem, ale – vive la presse – we francuskiej gazecie ukazał się informacyjny artykulik o nas. Co w nim natomiast napisano już wiem, bo lekturę samego tekstu [merci Magdo Brhel, także za tłumaczenie – MK], dopiero co byłam skończyłam.

Przeczytałam, między innymi…

Though I haven’t established yet where, when and how, but – vive la presse – a French paper printed a small article about us. I know however what it says because [merci Magda Brhel also for your translation – MK] – I just finished reading it.
In said article one may read…

Read More

Szacharit na Meiselsa | Shacharit on Meiselsa

29-05-2010 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe i wspólne studiowanie Tory. W tym tygodniu czytamy parszę Be-haalotecha (z księgi Ba-Midbar), która mówi o chęci powrotu do Egiptu, liderach oraz „lashon ha-ra” (heb. zły język). Join us for the morning service and Torah study. This week we will read parsha Ba-haalotecha (from Ba-Midbar) which talks about the will to go back to Egypt, leadership and „lashon ha-ra”(the evil language/tongue).

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

28-05-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, pokój edukacyjny Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz.  | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Musuem, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i…

Read More

Co o „Żydach postępowych w Krakowie” sądzą Żydzi postępowi w Krakowie? | What do the progressive Jews of Krakow think of „The Progressive Jews of Krakow”?

Żydzi postępowi w Krakowie to my: Beit Kraków, natomiast „Żydzi postępowi w Krakowie” to tytuł sesji naukowej, która odbyła się przed niespełna dwoma tygodniami w synagodze Tempel. Bodajże już piątego maja beitkrakow.org (zdaje się, że inne żydowskie media również) informował o jej programie, organizatorach, etc., etc. Więc, kto chciał – mógł przyjść.

The progressive Jews of Krakow, that’s us: Beit Krakow. However „The Progressive Jews of Krakow” is a title of a scholarly session, which took place two weeks ago in the Tempel synagogue. We announced the session, its program and organizers on www.beitkrakow.org already on May 5th. As did other Jewish media. So whoever wanted – could have been there.

Read More

Tikun Leil Szawuot | Tikkun Leyl Shavuot

18-05-2010 (Wtorek | Tuesday), start g. 20:00 PROGRAM STUDIOWANIA 20.00 – 21.00 „Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem” (Szmot 19:19). Różne formy objawienia w Tanachu, JCC 21.30 – 22.30 „I rzekła  Rut…”, Studiowanie Księgi Rut, będziemy gośćmi Kate Crady 23.00 – 24.00 „Kto jest Żydem w czasach współczesnych?”, studiowanie tekstów źródłowych, Meiselsa 4 00.15 – 01.00 spacer po Kazimierzu, w ramach nowego projektu „Kiedyś Na Kazimierzu” 01.15 – 02.00 Przerwa na posiłek 02.00 – 03.00 Midrasz „Rut” w Księdze Zoharu, Meiselsa 4 03.30 – 04.30 Studiowanie Miszny (halachot ha-bikurim),…

Read More