Sesja naukowa: Żydzi postępowi w Krakowie | Academic Session: Progressive Jews in Krakow

10-05-2010 (Poniedziałek | Monday) g. 17:00, Synagoga Tempel, Kraków, ul. Miodowa 24 „Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych. Sesja zorganizowana z okazji stulecia śmierci Szymona Dankowicza (1834-1910).” „The Tempel Synagogue and the environment of the Progressive Jews of Krakow. Study session organized on the 100th anniversary of Rabbi Szymon Dankowicz (1834-1910)” Program Sesji: 17.00 Otwarcie sesji 17.20 – 18.45 Panel I: dr Anna Jakimyszyn (KJ UJ), Początki ruchu postępowego w Krakowie. mgr Barbara Zbroja (UKSW), Synagoga – Świątynia? Historia synagogi Izraelitów Postępowych w Krakowie. mgr Alicja Maślak-Maciejewska (KJ UJ),…

Read More

Hawdala na Dobry Początek Tygodnia | Havdalah and the Good Week Program

08-05-2009 (Sobota | Saturday),  g. 19:00, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na ceremonię symbolicznego pożegnania Szbatu z winem, ciastkami i niezmiennie dobrym towarzystwie.  Zamierzamy też kontynuować program Filmowych Hawdali na Meiselsa.  | We invite you to a symbolic farewell to Shabbat with wine, cookies and continuously good company. We are also planning on continuing our Havdalah with Film on Meiselsa program. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Szacharit na Meiselsa | Shacharit on Meiselsa

08-05-2010 (Sobota | Saturday), g. 10:30, ul. Meiselsa 4 Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe i wspólne studiowanie Tory. Sobota nie ma być tylko dniem odpoczynku, który pozwoli nam lepiej i efektywniej pracować w ciągu tygodnia. Jak mówi Rabin A.J. Heschel (w Szabat: i jego znaczenie dla współczesnego człowieka) „Szabat jako dzień, w którym powstrzymujemy się od mozołu pracy nie jest po to by zregenerować siły do pracy w pozostałe dni. Szabat istnieje z uwagi na sens życia. To nie Szabat istnieje z uwagi na pozostałe dni tygodnia, to one istnieją…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

07-05-2009 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 W tym tygodniu na Szabat dołączy do nas grupa Mechanchim (heb. instruktorów) programu NFTY (North American Federation of Temple Youth). Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz.  | This week we will be joined by a group of Mechanchim (heb. educators) from the NFTY program. Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of…

Read More